Monthly Archives: februari 2022

Månad: februari 2022 Första ronden i KM spelad

Efter att ha blivit uppskjuten två gånger kunde vi till sist spela första ronden i KM under veckan. A- och C-KM spelade tisdagen 23/2 och B- och D-KM torsdagen den 25. Det blev tyvärr lite glest med spelare eftersom flera partier blev uppskjutna, men de partier som spelades blev spännande! Nästa rond spelas tisdag och torsdag nästa vecka. Resultat och lottning finns här.

View Article...

Månad: februari 2022 KM lottat – viktig information om D-gruppen

Vi har nu lottat årets KM. På grund av några sena avhopp så var vi tvungna att göra en lite okonventionell gruppindelning. Lottningen finns här: A-KM B-KM C-KM D-KM Grupp A, B och C spelas som nio ronder Berger men med bara nio deltagare var. Det blir alltså en frirond för alla i dessa grupper. Att vi gör så här beror på att vi ville se till att alla skulle få spela i Bergergrupper i år – en stor schweizergrupp med dubbla speldagar hade fått ett ganska rörigt spelschema. Grupp D spelar bara sju ronder Berger, men utan frirond. Eftersom den gruppen spelar två ronder mindre så lägger vi den lite i otakt med de övriga: spelkvällarna 24/3 och 21/4 blir extra hängronder för grupp D och de sista tre ronderna spelas sedan samtidigt med de sista tre ronderna i de övriga grupperna. Som vi tidigare sagt så spelar A- och C-KM konsekvent på tisdagar och B- och D-KM konsekvent på torsdagar. Spelschemat ser alltså ut så här: Som vanligt går det bra att byta speldag mellan tisdagar och torsdagar. Kontakta bara spelledningen först!

View Article...

Månad: februari 2022 Säsongen inledd med snabbschack

Kvällen den 17/2 var det äntligen dags för spel över brädet igen. 18 personer spelade fyra ronder snabbschack. Klubben fick en besökare, Kent Olsson från Vetlanda, som var på besök i Linköping och frågade om han kunde få hoppa in i turneringen trots att han inte hade spelat tävlingsschack på 30 år, och det var han ju välkommen att göra. Det visade sig att Kent kom, såg och segrade – han tog full pott och vann ensam på 4 poäng av 4 möjliga. Tvåa kom Simon Malm på 3½ och trea Daniel Jogstad, även han på 3½ men med sämre särskiljning. Vår nye medlem Peter Nyberg, som gjorde tävlingsdebut på klubben, delade fjärdeplatsen med Mattias Sjögren. Fullständiga resultat. Nu på söndag är det årsmöte. Därefter börjar KM och sedan kommer det förhoppningsvis att vara full verksamhet på klubben hela våren. Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna tillbaks!

View Article...

Månad: februari 2022 Försenad säsongsstart med snabbschack

Nu på torsdag den 17 februari inleder vi vårsäsongen med en liten snabbschacksturnering som uppvärmning inför KM. När? Torsdag 17/2 klockan 18.30-21 (ca) Var? Klubblokalen, Götgatan 48A Hur? Vi spelar fyra ronder schweizer med betänketiden 10 minuter + 5 s / drag. Startavgift 20:-. Alla startavgifter delas ut som priser. Hur många och hur stora priserna blir beror på deltagarantal. Turneringen rankas ej. Personlig anmälan i klubblokalen klockan 18-18.30 den 17/2. Anmäl er här på nätet eller vid personlig anmälan. Lista på anmälda spelare. Välkomna!

View Article...

Månad: februari 2022 Daniel Jogstad vann nät-snabbschacket

I tisdags den 1/2 spelade vi en liten snabbschacksturnering på Lichess (5 ronder schweizer med betänktetiden 10 minuter + 2 s / drag). Turneringen samlade 15 deltagare och vanns av Daniel Jogstad (med Lichess-namnet industrispionage) som bara tappade en halv poäng (mot Adam Ståhlberg). Tvåa blev Adam Åsbring (adaas_e4) på 4 poäng och trea Simon Malm (timonalf) på samma poäng men sämre särskiljning. Fullständiga resultat finns på turneringssidan.

View Article...

Månad: februari 2022 Kallelse årsmöte

Schackvänner, Härmed kallas ni till Linköpings Allmänna Schacksällskaps årsmöte. DATUM: Söndagen den 20 februari kl. 11:00 PLATS: LASS klubblokal, Götgötan 48A Årsmötet hålls i klubblokalen om det är möjligt enligt FHM regler. Annars annonseras förändring på LASS hemsida. Väl mött till en nytt verksamhetsår! Peter Halvarsson Ordförande telefon: 0722 – 20 86 86 e-postadress: peter@halvarsson.no-ip.com FÖREDRAGNINGSLISTA §1. Mötets öppnande §2. Föredragningslistans godkännande §3. Val av årsmötesfunktionärer a) val av ordförande b) val av sekreterare c) val av två justeringsmän §4. Mötets behöriga utlysande §5. Styrelsens verksamhetsberättelse §6. Kassarapport §7. Revisorernas berättelse §8. Ansvarsfrihet för styrelsen §9. Val av ordförande §10. Val av övriga styrelseledamöter §11. Val av två styrelsesuppleanter §12. Val av två revisorer §13. Val av revisorssuppleant §14. Val av matrikelförare §15. Val av tävlingskommitté §16. Val av ungdomskommitté §17. Val av lagledarkommitté §18. Val av valberedningskommitté §19. Fastställande av medlemsavgifter Styrelsen föreslår årsmötet följande medlemsavgifter för 2023 gällande huvudmedlemmar: Seniorer 750 kr, Pensionärer 500 kr, Barn och ungdomar (upp till 20 år) 10 kr, Passiva medlemmar 300 kr. Vuxna sekundärmedlemmar (medlemmar som är huvudmedlemmar i annan klubb) betalar 500 kr. §20. Fastställande av milersättning Styrelsen föreslår att kontinuerligt följa Skatteverkets skattefria milersättning. §21. Lotteriverksamheten Styrelsen föreslår årsmötet att ansöka om sex lotterier för juniorverksamheten samt fyra för seniorverksamheten, samt så stort tillstånd som möjligt vid fördelningen av bingotillstånd. Årsmötet ska även välja en lotteriansvarig. §22. Motioner Inga motioner har inkommit. §23. Övriga frågor §24. Mötets avslutande

View Article...