Från och med september 2018 gäller följande regler för uppskjutna och försenade partier i LM och KM:

  1. Om inte annat har överenskommits så startas klockorna vid utsatt speltid (normalt 18.00). Om den ena spelaren inte har kommit till brädet när en halvtimme har gått på klockan döms partiet till förlust på w.o. Har ingen av spelarna kommit efter en halvtimme betraktas partiet som uppskjutet, utom i sista ronden där partiet avdöms till 0-0.
  2. Spelare som vill skjuta upp ett parti till en annan dag, eller starta senare än vid utsatt spelstart, måste meddela motspelaren detta senast en timme innan utsatt spelstart. Annars kan (men måste inte) motspelaren kräva att klockan skall startas på utsatt tid. Man skall i första hand skall kontakta motspelaren direkt. Turneringsledningen kan inte fungera som meddelandeservice annat än i undantagsfall.
  3. Om spelarna kommer överens om att skjuta upp ett parti eller att starta partiet senare skall turneringsledningen meddelas innan utsatt starttid. Det är viktigt för livesändningen!
  4. I sista ronden kan inga partier skjutas upp till annan dag.  Om någon av spelarna blir försenad kan partistarten skjutas fram maximalt en halvtimme.
  5. Uppskjutna partier som inte är färdigspelade innan utsatt spelstart för sista ronden kommer att avdömas av turneringsledningen. Partiet kan avdömas till 1-0, 0-1, ½-½ eller 0-0 beroende på omständigheterna.