Rond 8 och 9 i LM ställs in på grund av coronavirus.

På grund av coronavirusets härjningar så har vi fattat det svåra beslutet att ställa in rond 8 och 9 i årets LM. Rond 7, som spelas nu på tisdag (17/3) blir alltså den sista ronden.

Eftersom detta meddelas med så kort varsel, och vi kan förvänta oss ett antal uppskjutna partier i rond 7, så har vi lättat på regeln att alla partier måste vara färdigspelade till sista ronden.

I stället gäller följande: Det är tillåtet att skjuta upp partier i rond 7. Samtliga uppskjutna partier måste vara färdigspelade senast vid midnatt tisdagen den 7/4 (ursprungligt datum för rond 9). Partier som inte har resultatrapporterats vid detta klockslag kommer att avdömas.

Vi stänger inte verksamheten utanför LM, utan klubben kommer, om omständigheterna medger, att hållas öppen för hängpartier och andra aktiviteter under tisdagskvällar fram till den 7/4.

Bakgrunden till beslutet är att vi ser en stor risk för att många spelare inte kommer att kunna spela rond 8 och 9 enligt det ursprungliga schemat. Vi vill heller inte sätt press på spelarna att komma ner till klubben fast de kanske hellre hade velat undvika sammanhang med många deltagare. Alternativet hade varit att skjuta upp dessa ronder på obestämd tid (kanske till maj eller juni), men detta skulle orsakat så stor osäkerhet att turneringen skulle bli sportsligt fördärvad. Så vi såg detta som det minst dåliga alternativet.

Vi hoppas på förståelse för beslutet. Det var inget lätt beslut att fatta, men vi tror att det under omständigheterna är det bästa.

Linköping 20-03-15
Tävlingskommittén