Stor tillströmning till nybörjarkursen

Schack är hett i Linköping. Hela 14 personer kom till klubblokalen för det första lektionstillfället i torsdags när LASS höll kurs för nybörjare – klart över prognosen! Vi gick igenom spelregler, pratade om schackets historia, och tittade på några klassiska partier. Mot slutet var det dags att öva sig i att sätta matt med kung och dam mot kung; varning för den hemska patten som sätter käppar i hjulet! De som redan behärskade detta fick pröva kung och torn mot kung istället, nog så utmanande.

Kursen fortsätter under fem tillfällen varannan torsdag och näst på tur står slutspelsträning innan det blir mittspel, öppningar och som avslutning en liten turnering. Samtliga kursdeltagare blir medlemmar i LASS med rätt att spela i turneringar inom och utom klubben.