Priser i öppna snabbschacks-KM 2022

  • 1. 500:-
  • 2. 300:-
  • 3. 200:-

Minnespriser till de tre bästa.

Ratingpriser om 100:- i 6-spelargrupper. Indelningen i rankinggrupper görs efter rond 4.

Orankade spelare tävlar ej om de “vanliga” ratingpriserna, men det finns ett speciellt pris om 100:- till bästa orankade spelare.

Som orankad menas spelare med vare sig snabb-ELO eller vanligt ELO.