Fler priser i E-KM

Eftersom E-gruppen i årets KM är betydligt större (15 spelare) än de övriga grupperna har vi beslutat att lägga till ytterligare två penningpriser i E-gruppen. Priserna där blir:

  • 1: 700:-
  • 2: 500:-
  • 3: 300:-
  • 4: 300:-
  • 5: 300:-

I de övriga grupperna gäller det som står i inbjudan, dvs

  • 1: 700:-
  • 2: 500:-
  • 3: 300:-

De tre bäst placerade i alla grupperna får dessutom minnespriser.