Höstens KM har startat

Nu är första ronden i KM spelad! Totalt blev det 33 deltagare fördelade på två bergergrupper (A och B) och en schweizergrupp (C). Glädjande nog betalade inte mindre än tre medlemmar i andra klubbar medlemsavgift i LASS för att kunna spela med, nämligen Johan Wiklund (Schack 08), Jonathan Bernhard (Heby SS) och Mattias Burmansson (SS Allians). Vår nye franske medlem Vincent Diochet spelar sin första långpartiturnering i KM.

Som vanligt spelas KM i nio ronder med 90 minuters betänketid och ett inkrement på 30 sekunder per drag. Nytt för i år är att vi har formaliserat klubbens rutiner för uppskjutna partier. De nya reglerna finns här.

Lottning:      A-KM     B-KM    C-KM
Korstabell:   A-KM     B-KM    C-KM