IMG_7764

IMG_7764


Pingstschacket 2018, partierna Orci – Namvar (närmast kameran) och Janse – Ståhlberg.