Lars-Göran Lantz hedersmedlem

Under dagens årsmöte valdes Lars-Göran Lantz in i den exklusiva skara hedersmedlemmar som LASS har. Motiveringen lyder:

”För att med entusiasm och engagemang lockat tusentals unga till schackbrädet. Engagemanget i Schackfyran har  sträckt sig både inom och utom länets gränser. Skolans alla barn har med smittsam glädje fått skolning i  schackspelets ädla konst. För det är LASS och alla barn tacksamma.”