Här kan du hämta schacklottningsprogrammet Lotta

Programmet är utvecklat av Fredrik Qwarfort, Linköpings ASS, och är alldeles gratis att använda. Det är skrivet i Java och funkar i Windows, Linux och Mac!

Version Dahl (endast jar-fil om du redan har java installerat på datorn)

Manual och andra guider

Kent Vänman på SSF har vänligt nog skrivit ihop en alldeles utmärkt manual. Den är inriktad på lottning av Schack4an-turneringar och en del har utelämnats, som t.ex utskrifter och webbpublicering, men jag tror ni begriper ganska snabbt ändå. Manualen finns här

Vill man anordna ett skolmästerskap har SSF tagit fram en lysande guide här!

Installationsanvisning för Lotta

Välj ett av två alternativ:
  1. Java version 8 eller senare finns redan installerat på datorn:
  2. Jag vill inte installera nåt, inkl Java, och du kör Windows:
Not: Allting sparas i en katalog som heter "database". För att ta en backup kan man alltså kopiera/zippa hela den katalogen om och när man vill (även mitt under en turnering med Lotta igång). Kan vara bra om man vill labba med olika saker.

För ev Linux-användare kan jag säga att OpenJava/OpenJDK som kommer med en del distributioner rekommenderas inte. Utskrifter t.ex brukar sällan funka. Installera en riktig Java istället, då funkar allt lysande!

Kontakt

Har du önskemål på nya funktioner eller hittar nån bugg så skicka gärna ett mail till mig. Eftersom jag endast utvecklar det på fritiden då andan faller på så kan det dröja innan nya funktioner kommer in.

Övrigt bra att ha

Bordsnumrering

Versionshistorik:
Datum
Version
Kommentar
2018-06-06
Dahl
Snabbschackselo och blixtelo tillagt.
Uppdaterat till java 8 löste hämtning av uppgifter från SSF-s register.
Schackfyran: Tagit bort några mörka färger, lagt till SSF-Buchholz som default särskiljning.
Tagit bort spelarnummer i lottningslistan.
2016-12-11
Cronlund Buggfix: Layouten vid webbpublicering blev fel.
2016-11-02
Cronholm
Buggfix för ELO-beräkning vid frirond.
2016-10-30
Cronberg
Lagt till ELO-beräkning som syns i korstabellen. ELO är nu default.
Vid uppdatering försvann LASK-rating från spelare med ELO efter 1/10. Nu syns de igen.
2016-03-18
Cornelius
Tagit bort två mörka färger ur klassfärgkodningen.
Buggfix för alfabetisk lottningsutskrift.
2015-04-12
Collin
Klassfärgkodning för alfabetisk lottning av schack4an införd.
Ändring av beräkning av inbördes möte. Nu räknar den enbart på de som har både samma poäng och särskiljningspoäng (fram till inbördes möte).
Fix av sökvägar som ändrades på hemsidan.
2015-01-22
Christensen
Vid import av spelare från tab-separerad excelfil kan det smyga sig in non-breaking-space-tecken istället för mellanslag, vilket kan skapa klasser (klubbar) som heter likadant men inte är lika. Det tas nu om hand.
Man kan nu avbryta SSF-uppdatering.
2014-12-07
Cederlund
Buggfix för Monrad-lottning.
Import av spelare fungerade inte bra för schackfyran. Fixat.
2014-07-10
Carlsson
Sökning av spelare i SSF-s medlemsregister! Uppdatering av alla rating och hämtning av alla SSF- och FIDE-uppgifter med ett knapptryck.
Man kan nu ändra klubbnamn.
Alfabetisk lottning är nu sorterad på Klubb först och sedan namn. Detta används mest vid schackfyran och är mycket effektiv när klasserna hänger ihop.
Buggfix: Borttagning av alla spelare i en spelarpool funkade inte.
2014-04-26
Berg
Buggfix. Vid inmatning av resultat fick man en varning.
2014-04-13
Bengtsson
Sortering genom att klicka på kolumner nu även i spelarpool & turneringsspelare.
Man kan sidbryta alfabetiska utskrifter per klass till schack4an.
En schack4an checkbox styr alla shack4aninställningar.
Friond i schack4an får nu rätt poäng från början.
+ lite småfixar så man ska kunna lotta turneringar direkt i SSF-s medlemssystem!
2013-12-07
Beck
Buggfix: Om man råkade få in ett mellanslag efter turneringsnamnet såg man inte grupper efter omstart av programmet.
2013-11-03
Backman
Större release. Ändringar:
Turneringsinställningar har bytt utseende p.g.a fler fält...
Man kan nu lotta m.a.p LASK eller ELO-rating, eller båda i kombinationer.
Man kan valfritt visa LASK, ELO och gruppkolumn per turnering.
FIDE-rapportering införd (skapar en textfil som man skickar iväg)!
Nya särskiljningar: inbördes möte, antal vinster, antal svarta, prestationsrating.
Man kan sortera på namn/klubb i flikarna "Alfabetisk lottning" & "Spelare" genom att klicka på kolumnrubriken.
"Publicera alfabetisk lottning" sorterar nu på vad man valt i fliken "Alfabetisk lottning", namn eller klubb. Då kan man till schack4an få spelarna att hänga ihop klassvis och i klassen vara sorterade på namn.

Tack till Stefan Andersson, LASS för kodningshjälp för FIDE-rapporten.
Tack till Peter Halvarsson, LASS för vissa särskiljningar.
2013-04-20
Almqvist
Förstorade man fönstret blev utskrifter ibland för små. Fixat.
SSF Buchholz poängberäkning för frironder rättad.
Man kan nu trycka r,v,f för remi, vinst & förlust.
2013-04-01
Alfredsson
Endast små förändringar:
Apostrofkontroll. Apostrofer får ej finnas i turneringsnamn.
Klubblistbox funkade inte ibland vid tillägg av fler klubbar.
Rensning av osynliga skräptecken vid import av spelare (bra vid OCR-lästa klasslistor).
2012-07-15
Ahlström
Buggfix: När man tog bort flera spelare samtidigt ur spelarpoolen blev det fel.
2012-07-01
Ahlbom
Ratingvisning är nu valbar. Man lottas fortfarande på LASK (ska fixas senare).
Programmet kan kolla efter uppdateringar.
Forts: Uppsnabbning klar (bra vid hundratals spelare).
Några GUI-uppdateringar. Ex:Ratingfält blev ibland pyttesmå på för små skärmar.
Spara/uppdatera spelare-knapp är nu kopplad till enter-tangenten.
Jar-filen innehåller nu all källkod för den nyfikne!!
2012-03-31
Ahlgren
Snabbat upp alfabetisk lottning & ställning (bra om man har hundratals deltagare).
Buggfix: Spelarlista html-fil i turneringsinställningar syntes inte ibland.
Uppsnyggning: "Blåmarkeringar" vid editering/borttag av spelare låg kvar efteråt.
2012-03-14
Adamsson
Ny ikon.
Buggfix: Nordisk schweizerlottning (gick inte ut ibland efter ändringen i v1.0.2).
2012-03-01
Abrahamsson
Nytt namn! Eftersom programmet är på svenska blev det ett flickebarn - Lotta.
Buggfix gällande borttagna spelare som i enstaka fall ändå lottades med.