| Huvudsida | LASSmeddelande nr 1 1998 | LASSmeddelande nr 2 1998 | eMatrikel | Ratinglista |


LASSmeddelande

Nr 2 1998


Bo Sjögren

Tack, Bosse...


Innehåll
LassMeddelande nummer 2 1998, utgivet Oktober 1998
Medlemstidning för Linköpings Allmänna Schacksällskap.
Redaktör: Christer Larsson
Torped: Conny Olsson

LASS postgiro: 49 61 30-6
Spellokal: Götgatan 48, Linköping, telefon: 013-10 43 50
Ordförande: Jan Westlund
Vice ordförande: Conny Olsson
Sekreterare: Jan Lindström
Kassör: Martin Kylinger
LASS Hemsida Red. Christer Larsson
Linkebodas Schacksidor Red. Robert Ericsson

Författarna och redaktionen, 1998. Material får ej publiceras i sin helhet utan copyrightinnehavarnas tillstånd.
Delar av artiklar, t.ex kommenterade partier, får reproduceras med angivande av källan. Omslaget: Pontus Carlsson, se artikel.

© 1998 Webversion av email Christer Larsson