Regler för Skol-SM:      NYA REGLER FÖR I ÅRAllmänt

Tävlingen är öppen för alla elever i grundskola och gymnasium i Sverige. Ungdomar som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller postgymnasial utbildning får delta. Barn i förskola får delta.

Åldersindelning

Grupp Ålder Föd år
Antal ronder Betänketid per
spelare och parti
A 17-20 år 87-90
8 ronder 60 minuter
B 15-16 år 91-92
8 ronder 60 minuter
C 14 år -93
8 ronder 60 minuter
D 13 år -94
8 ronder 60 minuter
E 12 år -95
8 ronder 60 minuter
F 11 år -96
11 ronder 30 minuter
G 10 år -97
11 ronder 30 minuter
H 9 år -98
11 ronder 30 minuter
I <9 år 99-
11 ronder 30 minuter

Regler

Sveriges SF:s bestämmelser för entimmestävlingar tillämpas. Modifiering: Ingen protokollsplikt förekommer och tilläggsminut kan tilldömas vid feldrag.

Vid tävlingen ska finnas en jury med en ledamot utsedd av skolschackkommittén, en ledamot utsedd av arrangörerna och en ledamot utsedd bland närvarande ungdomsledare. Arrangörerna utser juryns ordförande. Denne får inte vara överledare eller tävlingsledare vid SM-tävlingen.

Priser:

Diplom eller motsvarande utdelas till samtliga deltagare och priser till minst den främsta tredjedelen i varje grupp.

Övriga priser:

Kvalificering

Vinnarna i grupp A – H är kvalificerade till de individuella NM tävlingarna.

I grupp A är de två första kvalificerade till NM som ej fyller 21 samma år som NM spelas.

I grupp B är den bästa 15- och den bästa 16-åringen kvalificerade.
Webmaster skicka synpunkter!Peter Halvarsson.