Tremannablixten

LASS Tremanna-blixt 2001-02-17

Den första upplagan av LASS Tremannablixt spelades idag på klubblokalen. 8 lag deltog, varav 7 från LASS.

Resultat:

1. LASS I                57
2. Papporna              49
3. SS Allians            40½ (Bästa ungdomslag)
4. Fd föredettingarna    38½
5. LASS Ungdom I         20
6. LASS Nykil            16½
7. Järngänget            15½
8. LASS Ungdom II        15

I det segrande laget ingick Conny Olsson, Robert Ericsson och Björn Alling.


Webmaster skicka synpunkter! Peter Halvarsson.