Novemberblixt

Novemberblixten 10/11 - 2001

1. Conny Olsson            7½
2. Peter Halvarsson        6½
3. Mikael Broberg          6½
4. Chris Jordan            6
5. Tim Johansson           5½
6. Ali Dadfar              3½
7. Christoffer Martinell   3
8. Mårten Garner           3
9. Jonas Hådén             2
10. Thomas Urdell          2

//CO
 
 


Webmaster skicka synpunkter! Peter Halvarsson.