Fredagsgruppens hösttävling

Fredagsgruppens hösttävling 14/12 - 2001

Fredagsgruppen hade ikväll julavslutning. Priser för den tävling som pågått hela hösten (poängberäkningen har varit märklig
och kanske delvis godtycklig, men närvaro har premierats kraftigt) delades ut.

Resultat:

1. Tim Johansson    122½
2. Ali Dadfar       111½
3. Erik Folker      107
4. Alexander Madsen 103½
5. Mattias Källbom  100½
6. Simon Rosberg     95½
7. Dan Axelsson      84½
8. Bobbi Keselman    81
9. Jonas Hådén       74½
10.Erik Andersson    50½
11.Thomas Urdell     45
12.Johan Andersson   38½
13.Tobias Svensson   29
14.Annika Lönnemark  19½
15.Lena Lönnemark     5

/CO
 Webmaster skicka synpunkter! Peter Halvarsson.